Styre

Styre 2020 
Formann:
Tom Osnes Svellingen 
Nestleder:Brian Holmedal 
Kasserer:Harald Løbersli 
Sekretær:Svein Kåre Ingvaldsen 
Styremedlem:Ottar Magne Fjell 


 
DirigentAnnlaug Hus 
Materialforvalter:Knut Erik Jensen 

Mail: styre(at)folleso-mannskor.com

Follesø Mannskor, Postboks 39, 5325 Follese