Styre

Styre 2019 
Formann:
Øyvind Lygre 
Sekretær:Svein Kåre Ingvaldsen 
Kasserer:Harald Løbersli 
Styremedlem:Tom Osne Svellingen 
Styremedlem:Ottar Fjell 


 
DirigentAnnlaug Hus 
Materialforvalter:Knut Erik Jensen 

Mail: styre(at)folleso-mannskor.com

Follesø Mannskor, Postboks 39, 5325 Follese