Valter Aamodt

 

Valter Aamodt
(1902-1989)


Valter Aamodt ble født i Bergen 25. mars 1902. Han begynte i 1911 - kun 9 år gammel – i det nystartede Fortunens Skoles Musikkorps, og fortsatte i 1915 i ungdomskorpset Fortunens Musikkorps.

I tenårene spilte han også i andre janitsjar- og salongorkstre, bl.a. i janitsjarorkesteret Norden der han ble dirigent fra 1920 til 1938. I Fortunens Musikkorps var han dirigent fra 1924 til 1969 og i Arne Musikkforening fra 1924 til 1939. Han var samtidig dirigent for flere andre korps i kortere perioder.

I Follesø Mannskor var Valter Aamodt dirigent fra 1926 til 1976, i Bergens Haandværks- og Industriforenings Sangforening fra 1938 til 1955, i Mannsangforeningen Freya fra 1961 til 1967 og i Harmoniens Kor fra 1946 til 1948.

Forbundsdirigent i Hordaland Sangerforbund fra 1931 med dirigentoppdrag på utallige landssangerstevner og distriktsstevner , samt fellesdirigent på mange av de samme arrangementene.

Fellesdirigent for Bergen krets av Norges Musikkorps Forbund fra 1928 med oppdrag på stevner både i Bergen og andre steder i Norge.

Dirigent for Bergens Janitsjarorkester som var Landsforbundets første representant ved en europeisk janitsjarkonkurranse i Belgia i 1954, og i 1960- og 70-årene var han dirigent for det profesjonelle janitsjarorkesteret Ulriken ved en rekke radiokonserter.

Han har dirigert 6 ordinære konserter i Harmonien, samt ”stort jubileumsorkester” for Bergens Musikerforening i 1944.

Med Fortunens Musikkorps og Follesø Mannskor har han dirigert ved flere konkurranser – både nasjonalt og internasjonalt – med til dels svært gode resultater.

Han var leder og lærer ved mange kurs i regi av Tonika, Det folkelige musikkliv og Norges Landssangerforbund, og var svært mye brukt som dommer i konkurranser for både kor og korps.

Valter Aamodt innså viktigheten av organisasjonstilhørighet for korene og korpsene, og var selv med på stiftelsen av flere forbund. Han hadde forskjellige verv i både korps- og korforbund, og programkomiteer og musikkutvalg var nesten utenkelige uten hans deltagelse. 

Som musikkanmelder skrev han i Arbeidet, Dagen, Morgenavisen, Bergens Tidende, og han var Bergens-korrespondent til Tonekunst i 1930-årene og medarbeider til verket Sangerliv som kom ut i 1959.

Han mottok reisestipendier som kordirigent og arbeidsstipendier som komponist fra TONO og Det Norske Komponistfond.

Valter Aamodt var fra 1. januar 1946 ansatt i kombinert stilling som generalsekretær i Norges Landssangerforbund, faglig og administrativ leder for Tonika-kursene og redaktør og forretningsfører for bladet Norsk Sang. 

Fra 1949, etter omorganisering, var han disponent og forlagssjef hos Tonika til han gikk av for aldersgrensen i 1972.

Selvstudier i musikkteori og i 1922/23 studier hos Johan Ludw. Mowinckel var ballasten da han debuterte som komponist i 1922 i Oslo Filharmoniske Orkester med Idyll for strykeorkester. Snart fanget mannskoret hans interesse og i 1929 utkom 2 sanger på Norsk Musikkforlag. Disse ble året etter ble premiert av Universitetets Fond til Mannssangens Fremme.

Siden ble det komposisjoner for mannskor, blandet kor, korps, kantater for kor og orkester, romanser og kammermusikk for å nevne litt av omfanget. 

For sin store innsats for sang- og musikklivet i Norge har Valter Aamodt blitt tildelt en lang rekke utmerkelser:

Æresmedlem i Fortunens Musikkorps, Follesø Mannskor, Hordaland Sangerforbund og Askøy Sang og Musikksamskipnad. Han hadde høyeste utmerkelse fra Norges Musikkorps Forbund, Norges Landssangerforbund og Bergens Sangerforbund. I 1966 ble han tildelt H.M. Kongens Fortjenstmedalje i gull, i 1975 ble han utnevnt til Æresborger av Follese og i 1977 ble han utnevnt til Ridder av 1. Klasse av St. Olavs Orden.

Av Per Arne Krokås