Valter Aamodts komposisjoner

 Mannskor  

 Fortunens-sangen

 Vaar-rus

 Sumartrall 

 Viljen er soga

 Perleskjel

 Hugsviv

 Tekst

 V. Aamodt

 P. E. Bentzon

 O. Gullvåg

 O. Gullvåg

 O. Gullvåg

 O. Gullvåg

 H. Rytter                    

 R. Hiorth-Schøyen

 O. Nygard

 O. Aukrust

 L. Eskeland

 O. Gullvåg

 

 Johs. Aase

 Folkevise

 O. H. Hauge

 O. Aukrust

 O. Nygard    

 

Tekst

 T. Ørjasæter

 

 O. Nygard   

 B. Slapgard

 A.Hovden

 Olav Lavik

 Eyvind Skeie

 H. Wildenvey

 A. Øverland

 

 N. Rolfsens lesebok

 Anders Mo

 

 O. Gullvåg

 Ola Setrom

 O. Nygard

 O. Nygard 

 Ragnvald Vaage

 Ragnvald Vaage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 År

 1921

 1921

 1923

 1924

 1925

 1926

 1929

 1930

 1931

 1934

 1934

 1938

 1943

 1945

 1956

 1961

 1966

 1974

 1984

 

År

 1929

 1930

 1941

 1943

 1944

 1962

 1966

 1973

 1975

 

 1946

 1973

 

 1925

 1943

 1943

 1943

 1943

 1943

 

 1922

 1942

 1925

 1927

 1945

 1946

 1971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Havsalt

 Sangermotto (Hordaland Mannssangerforbund)

 Skjærgaard

 God natt 

 Brigde

 Vakna

 Springdans

 Sangermotto (MK Fremad)

 Hilsningssang (14. Landssangerstevnet)

 Kongane på Gulating

 Elvane møtest

 Ei naki grein

 No reiser kvelden seg

 

Blandakor

 Vent vidar seg Vågåvatne

 Sangermotto (til Norges Sangerlag)

 Gravsalme

 Songarbøn

 Statt upp til strid

 Song til Askøy

 Vi priser deg, Herre

 Plystrevise

 En pike i bjerken

 

3 stemmers barnekor

 Vårsang    

 Vårt fylgje frid

 

Romanser for sang og piano

 Hage i haust

 Sullan, lullan

 Bekken og bjørka

 Eg hev ei liti gjenta

 I skogen 

 På kyrkjegarden

 

Orkester – Solo m/orkester –

Kor Solo Orkester

 Sommeraften, idyll for strykeorkester 

 Minne, Horn-solo m/ork. tilegnet M. Nyheim 

 Kantate til Ynglingeforeningens 50 års-jubileum

 Kantate til Håndverkssvennenes 50 års-jubileum

 Kantate til BHIFs 100 års-jubileum

 Kantate til Arne Fabrikkers 100 års-jubileum

 Sangen (Bjørnson) til Norges Landssangerforbund

 

Korps

 Længsel, solo for kornett

 Trompeter-polka

 Humoreske

 Elegi

 Marsj til Fortunens Musikkorps

 Liten suite

 Horda-Rapsodi (til HML) 

 Overtura Gubilare (Arne Musikkforening) 

 Marsj til Lyshovden skoles musikkorps 

 I Grannelag, suite 

 Tattoo-marsj til Bergen Tattoo 

 Sygna og Firda suite (til Førdiaden 1987)

 Hordaland Heimevernsoldats marsj 

 Brigade Vest marsj, til Gen.maj. Litleskare

 Forspill over folketone Eg veit i himmerik ei borg

 Gammel julesalme (Mitt hjerte alltid vanker)

 Vestlandsslåttar, suite med toner fra Arne  Bjørndals samlinger (til EBML)

 Vise og Slått, over folketoner fra Sunnmøre 

Kammermusikk for blåsere

Tre religiøse folketoner, bearbeidet for messing-kvintett

Prætorius-suite, bearbeidet for messing-kvintett

Suite for messing-kvintett

Suite for trombone-kvartett

Tre miniatyrer, for trombone-trio

Fire lyriske miniatyrer, for klarinett-kvartett

Var. over en gammel Bøhmisk julevis, f. fløyte og 3 klarinetter

Arrangementer

40 arrangementer for kor er trykket og utgitt på diverse forlag, endel leilighets-arr. i manuskript

35 arrangement av konsertmusikk for korps er trykket og utgitt på TONIKA forlag

70 arrangement av diverse sanger korps utgitt på TONIKA Forlag

En del arr. for korps i manuskript